La E.T.S.I. d’Industrials de la Universitat Politècnica de Cartagena acull del 3 al 5 de juny de 2015 el 9è Congrés Nacional d’Enginyeria Termodinàmica. El congrés, que reuneix acadèmics, investigadors i professionals que desenvolupen el seu treball en el domini de l’energia, ha adquirit carta de naturalesa en l’àmbit nacional dels congressos d’enginyeria. Ha consolidat la seva trajectòria després de la celebració de set edicions anteriors que van començar com Jornades i que s’han transformat en Congrés a assolir estàndards de qualitat com ara la seva regularitat biennal, la revisió per parells de les contribucions i la publicació dels seus llibres d’actes.