Toni Pujol Sagaró

Físic i Enginyer Técnic Mecànic

e-mail

1 + 7 =

Bibliografia:

Nascut a Lloret el 1971, em vaig llicenciar en Ciències Físiques a la Universitat de Barcelona el 1995. El setembre del 1995 vaig entrar al grup de Física Ambiental de la Universitat de Girona, primer com a professor a temps parcial i, després, com a becari en formació. El 1999 vaig obtenir el doctorat en Ciències Ambientals a la Universitat de Girona amb la tesi titulada “Models termodinàmics del clima” dirigida pel Prof. Josep Enric Llebot. Aquesta tesi va rebre el el premi extraordinari de doctorat. El 2000 vaig obtenir una de les cinc beques postdoctorals Fulbright-Generalitat de Catalunya per fer una estada de més d’un any a la Texas A&M University sota la supervisió del Prof. Gerald R North. De tornada a la Universitat de Girona, el 2001 vaig assolir la posició de professor associat a temps complet al Dept. de Física.

Del 2003 al 2006 em vaig dedicar exclusivament a l’empresa privada. El 2006 vaig obtenir el títol d’Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica, per la Universitat de Girona assolint el premi extraordinari de la titulació. El setembre del 2006 vaig entrar com a professor lector al Dept. d’Enginyera Mecànica i de la Construcció Industrial de la Universitat de Girona. Des del 2008 en formo part com a professor agregat.

Des del 2012 sóc el coordinador acadèmic del Grau en Enginyeria Mecànica de la Universitat de Girona.

Recerca:

Inicialment, la meva activitat de recerca es va centrar principalment en la modelització del clima mitjançant models termodinàmics. A continuació em vaig dedicar a estudiar la interacció entre la biosfera i el clima. També he realitzat estudis sobre la dinàmica de fronts, primer en poblacions humanes i més recentment en la propagació de flames sobre combustibles sòlids.

La meva expertesa en la simulació de fluids m’ha permès aplicar la dinàmica de fluids computacional a diferents fenòmens. Entre ells, simples turbines hidràuliques d’impulsió i sistemes de filtració. Actualment estic treballant en temes d’eficiència energètica relacionats amb l’efecte termoelèctric.