Alexandre Deltell Carbonell

Enginyer Industrial

4 + 8 =

Biografia

Alexandre Deltell Carbonell, Enginyer Industrial per la Universitat de Girona el 2000 i Diploma d’Estudis Avançats en Medi Ambient el 2002, desenvolupa la seva activitat en dos sectors, per una banda l’exercici professional com enginyeria industrial i per l’altre acadèmica a la Universitat de Girona, com a professor associat i membre del Grup de Recerca en Enginyeria Fluids, Energia i Medi Ambient GREFEMA.
L’activitat docent es desenvolupa a les àrees de coneixement de màquines i motors tèrmics i l’àrea de Fluids, principalment a les assignatures de Tecnologia Energètica, Enginyeria de Fluids, Enginyeria Tèrmica i de Fluids i Calor i Fred Industrial, compaginant l’activitat docent amb la direcció de projectes i treballs de final de carrera i d’ERASMUS.
L’activitat de recerca i transferència de coneixement en el GREFEMA es centra en la temàtica de l’acústica, sobretot en la seva vessant ambiental i d’impacte acústic d’infrastructures de transport, però també amb actuacions en acústica arquitectònica.
Actualment també estudia el fenomen i aplicabilitat de sistemes de refrigeració magnètica, així com en la identificació d’aliatges que permetin tals aplicacions.