L'EQUIP

El nostre equip està format per ...

J. Ramon González Castro

Doctor Enginyer Industrial 

Professor Titular d’Universitat de l’àrea de Mecànica de Fluids del Dept. d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG.

Àrees de recerca:

– Bombes hidràuliques.

– Termoelectricitat.

 

Joaquim Velayos Solé

Doctor Enginyer Industrial
Doctor en Dret

Professor Titular d’Universitat de l’àrea de Mecànica de Fluids del Dept. d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG.

Àrees de recerca:

– Bombes hidràuliques.

– Sistemes de mesura de cabal.

Martí Comamala Laguna

Enginyer Tècnic Mecànic

Professor Titular d’Escola Universitària de l’àrea de Màquines i Motors Tèrmics del Dept. d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG.

Àrees de recerca:

– Motors per a vehicles de competició.

– Aprofitament de la calor residual als motors tèrmics.

 

Toni Pujol Sagaró

Enginyer Tècnic Mecànic
Llicenciat en Física

Professor agregat de l’àrea de Mecànica de Fluids del Dept. d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG. Llicenciat en Física (1995) per la UB i Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica (2006) per la UdG. Doctor en Ciències Ambientals (1999) per la UdG amb una tesi sobre models climàtics (Premi Extraordinari de Doctorat el 2002). Becari postdoctoral Fulbright el 2000-01 amb una estada a la Texas A&M University. He estat professor a la UAB (1999-00) i de la UdG (1995-03, 2006-actualitat).

Lino Montoro Moreno

Doctor Enginyer Químic
Certified Energy Manager (CEM)

Professor Lector de l’àrea de Màquines i Motors Tèrmics del Dept. d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG.

Àrees de recerca:

– Manteniment de màquines a partir de l’anàlisi de lubricants.

– Eficiència energètica d’instal·lacions industrials a partir de l’aprofitament de la calor residual.

Alexandre Deltell Carbonell

Enginyer Industrial

Enginyer Industrial per la Universitat de Girona el 2000 i Diploma d’Estudis Avançats en Medi Ambient el 2002, desenvolupa la seva activitat en dos sectors, per una banda l’exercici professional com enginyeria industrial i per l’altre acadèmica a la Universitat de Girona, com a professor associat i membre del Grup de Recerca en Enginyeria Fluids, Energia i Medi Ambient GREFEMA.

Daniel Lanao Reverter

Enginyer Tècnic Mecànic
Catedràtic d’Educació Secundària

Nascut el 1957 vaig acabar els estudis d’Enginyer Técnic Industrial Mecànica i vaig treballar en diverses empreses industrials  des de la fabricació de màquines per tallar plàstics a  empreses d’instal·lació de gas . Poromogut pel Departament d’Industria i Energia  vaig ser coautor  en l’el·laboració   d’un cens d’instal·lacions solars implantades a  nivell de tot Catalunya .

Josep Ricart Ferrer

Enginyer Industrial

Enginyer Industrial per la universitat de Girona, l’any 2007.

En finalitzar els estudis d’Enginyeria Industrial, centra la seva activitat en el sector privat, i és posteriorment en el període comprès entre els anys 2010 i 2014 que col·labora com a professor associat a temps parcial i com a membre en el Grup de Recerca en Enginyeria de Fluids Energia i Medi Ambient “GREFEMA” de la UdG, en diverses assignatures de la branca de la mecànica de fluids (dinàmica de fluids computacional, enginyeria fluidomecànica, termotècnia aplicada i sistemes i màquines fluidomecàniques), així com en la direcció de diversos projectes final de carrera.

L’any 2014 s’incorpora com a doctorand a l’empresa Comexi Group Industries S.A.U. gràcies al Pla de Doctorats Industrials impulsat per la Generalitat de Catalunya, en el projecte amb títol “Optimització d’extracció de diluents no reactius en tintes/adhesius aplicats sobre substrats per a envasos flexibles”.
Actualment la seva recerca es centra en l’estudi dels fenòmens de transferència de calor per convecció associats a jets d’aire incidents sobre substrat de tipus plàstic, així com en la seva modelització utilitzant programari de simulació de tipus “CFD”.

Eduard Massaguer Colomer

Enginyer Tècnic Industrial especialitat en Electrònica
Enginyer Industrial

El 2007 finalitza els estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial i el 2010 els d’Enginyeria Industrial per la Universitat de Girona, atorgant-li, el Patronat de l’Escola Politècnica Superior, el premi al millor projecte final de carrera d’Enginyeria Industrial. L’any 2011 entra a formar part del grup de recerca GREFEMA dins el Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG com a professor associat a temps parcial dins les àrees de Màquines i Motors Tèrmics i Enginyeria de Fluids i, posteriorment el 2013, com a investigador en formació a través de la concessió d’una de les beques BR UdG i la beca de l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrial de Catalunya per a la realització de la tesi doctoral. Paral·lelament, des del 2005 i fins a l’actualitat compagina els estudis i la docència amb el treball a l’empresa privada com a enginyer en instal·lacions tèrmiques.

Albert Massaguer Colomer

Enginyer Industrial

Des de l’any 2011 treballa a la UdG com a tècnic investigador en els àmbits de qualitat del transport de l’energia i eficiència energètica. L’any 2013, mentre cursa el Màster en Mecànica de Materials i Estructures, entra a formar part del grup de recerca GREFEMA dins el Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG com a professor associat a temps parcial dins l’àrea d’Enginyeria de Fluids. Paral·lelament, des del 2006 i fins a l’actualitat compagina els estudis i la docència amb el treball a l’empresa privada com a enginyer en instal·lacions energètiques, residencials i industrials.