L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris ha concedit un ajut al projecte “Generador modular d’energia elèctrica a partir de calor contingut en fluids mitjançant recuperació per efecte Seebeck (2014 LLAV 00080)”. Aquest projecte ha estat cofinançat en el marc de la convocatòria d’ajuts per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu (LLAVOR 2014) en un 50% pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

L’objectiu del projecte consisteix en assajar la viabilitat tècnica i comercial d’un nou concepte de recuperador termoelèctric centrat en les aplicacions de calderes i estufes de biomassa.