Projectes externs

 

Suport a un estudi de viabilitat tecnico/economica de la injecció de biogas a Xarxa.

Col·laboració amb l’empresa EnerGi, 3ecs i Natural Porc per a la realització d’un estudi de viabilitat tecnico/economica de la injecció de biogas a la xarxa de gas natural.

L’estudi compren la producció del biogas, la neteja i tractament del mateix per concentrar-lo i adequar-lo a la injecció a una xarxa de gas natural de mitja pressió, incloent l’escomesa i la instal·lació de compressió.

 

Projecte Llavor 2014

El projecte Llavor 2014 és un projecte competitiu per desenvolupar un nou mòdul de generació termoelèctrica per aplicacions en la recuperació de la calor en estufes i calderes de biomassa. Està cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Trobareu més informació en l’enllaç següent:

Projecte Llavor 2014