Eficiència i Estalvi Energètic

Recerca en solucions d'estalvi energètic aplicats a instal·lacions tèrmiques

Eficiència i Estalvi Energètic

El sector de l’edificació és, a nivell mundial, el responsable del 40% del consum d’energia primaria. En aquest sentit, les actuacions que tinguin a veure amb el disseny bioclimatic, que permetin agumentar l’eficiència de les instal·lacions o que permetin integrar energies renovables, és cabdal per a la reducció de les emissions de contaminants.

EAHX
esquema

Un dels objectius principals del grup és contribuir a la reducció d’emissions mitjançant l’estudi de nous sistemes d’aprofitament energètic vinculats a instal·lacions tèrmiques: geotèrmia, solar tèrmica, ventilació i climatització. Emprem softwares de simulació específics i desenvolupem nous models que ens permeten avaluar el potencial d’estalvi (TRNSYS, Matlab, etc.).