Combustió

Processos de combustió en combustibles sòlids

 

Combustió

Estudiem la combustió de sòlids prims sotmesos a diferents condicions de pressió i concentració d’oxigen. La combustió s’estudia, també, en diferents tipus de canalització per al flux d’aire. S’estudia la velocitat de propagació del front de flama de forma experimental i es desenvolupen models per poder descriure-la.

imatge_web_combustio