Daniel Lanao Reverter

Enginyer Técnic Mecànic i Catedràtic d’Educació Secundària

11 + 13 =

Currículum

Nascut el 1957 vaig acabar els estudis d’Enginyer Técnic Industrial Mecànica i vaig treballar en diverses empreses industrials  des de la fabricació de màquines per tallar plàstics a  empreses d’instal·lació de gas . Poromogut pel Departament d’Industria i Energia  vaig ser coautor  en l’el·laboració   d’un cens d’instal·lacions solars implantades a  nivell de tot Catalunya .

He impartit docència  en tot l’espectre dels estudis de secundària, on he  set nomenat catedràtic .

Des de  fa 26 any que  he imparteixo  docència universitària, primer  en  la UPC i posteriornent  en la UDG en les àrees de Mecànica de Fluids  i de  de Màquines i motors tèrmics .

Els temes de pneumàtica, buit , fluidica  són alguns en els quals he  centrat la meva dedicació, juntament amb el disseny i ensamblatge de diversos bancs de proves i de pràctiques  .

He fet el guiatge de diveros TFC, TFG . Bombes peristàltiques, seients  pneumàtics per a bicicletes de muntanya. Disseny i ensamblatges de bancs per l’estudi de turbines d’aerogeneradors …