Modelització en Energia, Fluïds, Soroll i Vibracions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis convallis nibh sed purus rhoncus, sed adipiscing augue sollicitudin.

Modelització en Energia, Fluïds, Soroll i Vibracions

El grup de recerca GREFEMA desenvolupa activitat de recerca centrada a la modelització de fenòmens de transport relacionats amb l’energia, els fluids i les seves pertorbacions . Disposa dels programaris comercials de dinàmcia de fluids computacional Fluent, CFX i Star_CD, així com programaris de codi lliure com Openfoam o codis de combustó in-house. D’altra banda, des de fa més de 20 anys, treballa en modelització d’acústica ambiental amb programaris com CadnaA.

 

strlines1

Simulació de vel·les de vaixell amb línies de corrent pels valors de la pressió.

 

Prova

Optimització d’aerodinamica d’un vehicle amb el programari FLUENT.

 

Porva2

Simulació de la intensitat acústica d’un municipi de les comarques gironines mitjançant CadnaA.