Confort Ambiental: Qualitat de l’Ambient Interior i Exterior

Confort Ambiental: Qualitat de l’Ambient Interior i Exterior

El GREFEMA ha dut a terme estudis de qualitat de l’ambient exterior i interior.

Les tasques realitzades van desde el control d’emissions de motors de combustió interna alternatius, a la modelització dels efectes meteorilogics, sobretot el vent, en dispersió de contaminació.

Tanmateix, també s’ha estudiat la qualitat de l’ambient interior, sobretot pel que fa al confort, en consonancia a les noves normatives RITE i CTE, prestant especial atenció a la influencia de corrents d’aire interiors en el confort interior i la seva influencia en la climatització d’espais. Paral·lelament s’ha arribat a avaluar aspectes socials, com la diferencia de rendiments dels propis estudiants en diferents condicions de qualitat ambiental, dins de programes de projectes ERASMUS.