Josep Ricart Ferrer

Enginyer Industrial

e-mail

12 + 3 =

Currículum

Enginyer Industrial per la universitat de Girona, l’any 2007.

En finalitzar els estudis d’Enginyeria Industrial, centra la seva activitat en el sector privat, i és posteriorment en el període comprès entre els anys 2010 i 2014 que col·labora com a professor associat a temps parcial i com a membre en el Grup de Recerca en Enginyeria de Fluids Energia i Medi Ambient “GREFEMA” de la UdG, en diverses assignatures de la branca de la mecànica de fluids (dinàmica de fluids computacional, enginyeria fluidomecànica, termotècnia aplicada i sistemes i màquines fluidomecàniques), així com en la direcció de diversos projectes final de carrera.

L’any 2014 s’incorpora com a doctorand a l’empresa Comexi Group Industries S.A.U. gràcies al Pla de Doctorats Industrials impulsat per la Generalitat de Catalunya, en el projecte amb títol “Optimització d’extracció de diluents no reactius en tintes/adhesius aplicats sobre substrats per a envasos flexibles”.
Actualment la seva recerca es centra en l’estudi dels fenòmens de transferència de calor per convecció associats a jets d’aire incidents sobre substrat de tipus plàstic, així com en la seva modelització utilitzant programari de simulació de tipus “CFD”.