Josep Ramon González Castro

Doctor Enginyer Industrial

e-mail

9 + 2 =

Biografia

Nascut a Girona el 1965, vaig assolir el títol d’Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya el 1993. Després d’uns anys a l’empresa privada en el sector de la maquinària hidràulica, l’any 2001 aconsegueixo el títol de Doctor Enginyer Industrial per la mateixa universitat amb el títol ” Manteniment integral de motors d’encesa per compressió de cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant. Validació experimental de nous paràmetres de control”. Aquesta tesi va rebre el premi extraordinari per la UPC. Paral·lelament, accedeixo com a professor associat de la Universitat de Girona, on he desenvolupat la meva trajectoria acadèmica dintre de l’àmbit de la Mecànica de Fluids i Màquines i Motors Tèrmics.  L’any 2002 accedeixo a la categoria professional de Titular d’Universitat de la Universitat de Girona.

He desenvolupat diferents càrrec de gestió a la nostra universitat com a adjunt de Vicerectorat, Sotsdirector de l’Escola Politècnica Superior i Cap d’Àrea de Departament.

Recerca

Inicialment, la meva activitat de recerca es va centrar principalment en la modelització de sistemes predictius en sistemes mecànics mitjançant l’anàlisi dels fluids circulants. A continuació em vaig dedicar a l’ambit de la modelització de sistemes fluídics, també anomenada Dinàmica de Fluids Computacional. També he col·laborat en estudis sobre la dinàmica de fronts, i, més recentment, en la propagació de flames sobre combustibles sòlids.

Actualment estic treballant en temes d’eficiència energètica relacionats amb l’efecte termoelèctric.