Eduard Massaguer Colomer

Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica i Enginyer Industrial

E-mail

2 + 9 =

Currículum

El 2007 finalitza els estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial i el 2010 els d’Enginyeria Industrial per la Universitat de Girona, atorgant-li, el Patronat de l’Escola Politècnica Superior, el premi al millor projecte final de carrera d’Enginyeria Industrial. L’any 2011 entra a formar part del grup de recerca GREFEMA dins el Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG com a professor associat a temps parcial dins les àrees de Màquines i Motors Tèrmics i Enginyeria de Fluids i, posteriorment el 2013, com a investigador en formació a través de la concessió d’una de les beques BR UdG i la beca de l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrial de Catalunya per a la realització de la tesi doctoral. Paral·lelament, des del 2005 i fins a l’actualitat compagina els estudis i la docència amb el treball a l’empresa privada com a enginyer en instal·lacions tèrmiques.