Albert Massaguer Colomer

Enginyer Industrial

11 + 12 =

Currículum

Des de l’any 2011 treballa a la UdG com a tècnic investigador en els àmbits de qualitat del transport de l’energia i eficiència energètica. L’any 2013, mentre cursa el Màster en Mecànica de Materials i Estructures, entra a formar part del grup de recerca GREFEMA dins el Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la UdG com a professor associat a temps parcial dins l’àrea d’Enginyeria de Fluids. Paral·lelament, des del 2006 i fins a l’actualitat compagina els estudis i la docència amb el treball a l’empresa privada com a enginyer en instal·lacions energètiques, residencials i industrials.