L’estudi, el qual se centra en la modelització d’un recuperador termoelèctric per a fluids LTEH, ha estat publicat a la revista Applied Energy, revista de referència per a enginyers de l’àmbit energètic i amb un factor d’impacte de 5 26. Un LTEH és un dispositiu que permet convertir calor residual directament en electricitat mitjançant la utilització de mòduls termoelèctrics. El nou model permet estimar la quantitat d’energia recuperada per un LTEH, pel que es tracta d’una eina molt potent pel que fa al dimensionament de sistemes de reducció i estalvi energètic.

Aquesta investigació és part de la tesi doctoral d’Eduard Massaguer, investigador en formació del grup GREFEMA, i ha estat assistida per Albert Massaguer i dirigida pels doctors Lino Montoro i JR González.

Modeling analysis of longitudinal thermoelectric energy harvester in low temperature waste heat recovery applications

E. Massaguer, A. Massaguer, J.R. Gonzalez and L. Montoro
Applied Energy, 2014, vol. 140, pages 184-195